Installera ett Roger Ljudutjämningssystem

Vi är certifierade partners till Phonak AB för att prova ut och anpassa Roger Ljudutjämningssystem i skolor.

Ett ljudutjämningssystem förstärker pedagogens röst så att den når ut i klassrummet eller föreläsningssalen. Ljudet från högtalaren ger ingen kraftig förstärkning utan det förstärker pedagogens röstläge. Högtalaren kombineras med ett flermikrofonsystem med trådlös mottagare med halsslinga eller fast installerad hörslinga. Elever som vant sig vid att lyssna på en högtalare reagerar om utrustningen stängs av.

Errarps skola, Ängelholms kommun. Bild från Phonak AB.
Errarps skola, Ängelholms kommun. Bild från Phonak AB.

Jonas Christensson skriver på Ljudskolan att när man lyssnar på en röst i ett rum så hör man rösten, och rummets alla ljudreflexer. Problemet i många klassrum är att rummets ljudreflexer förstärker vokalerna och dämpar konsonanterna. Effekten blir att vokalerna maskerar de informationsbärande konsonanterna. Sitter man några meter från den som talar, är det svårt att uppfatta konsonanterna, och då missar man mycket information. Syftet med Ljudskolan är att sprida kunskap om hur ljud i skolan påverkar människor, besök gärna sidan om du vill lära dig mer om ljudmiljön i skolan!

Errarps skola, Ängelholms kommun. Bild från Phonak AB.
Errarps skola, Ängelholms kommun. Bild från Phonak AB.

I en bra ljudmiljö är det lättare att tillgodogöra sig undervisningen. Läs mer under Akustikmätning, och kontakta oss för mer information.

Roger Table Mic II computer
Roger Table Mic II computer