Hörslingan AB - installation av hörslingor, ljudsystem och akustikmätning.

Komplettering och service av befintliga system.

Trådlösa kommunikationssystem med inbyggd ljudbehandling. Audeo M-R P5 pair without receiver Roger Select

Vi installerar ljudutjämningssystem i skolor och föreläsningssalar, utför akustikmätning och lämnar förslag på förbättrande åtgärder. Vi genomför audiometerkalibrering. Slingförstärkare och hörhjälpmedel, tex. dörr-telefon klockor och brandvarnare, akustiskt eller optiskt.  

Allt för att förbättra tillgängligheten och vardagen för personer med hörselnedsättning.

Vi är certifierade partners till Phonak för arbetstekniska hjälpmedel

Vi installerar och reparerar alla typer av hörseltekniska hjälpmedel i Skåne

Vi jobbar med produkter från de ledande företagen inom hörteknik, ljud- och bildinstallation

Hörslingan AB - Grundat 2009