Installera hörslinga så får alla bra ljud

Hörslingor är ofta den mest praktiska och kostnadseffektiva lösningen för att göra lokaler tillgängliga för personer med nedsatt hörsel. När en hörslinga är installerad fungerar den i många år utan krav på underhåll. Mottagaren är redan inbyggd i hörapparaten så det enda hörapparatbäraren behöver göra är att ställa in hörapparaten i T-läge. 

Några av de vanligaste användningsområdena för hörslingor är lokaler som teatrar, hörsalar och konserthallar. Här installeras slingorna så att hörapparatbäraren kan sitta var som helst och ändå garanteras bra ljudåtergivning. 

Hörslingan erbjuder kontroll och certifiering av befintlig hörslinga i offentlig lokal i hela Skåne enligt IEC 60118-4:2006

Är hörslingan ur funktion så lämnar vi kostnadsförslag på reparation av utrustningen eller om det behövs, på en ny anläggning. Vi installerar, reparerar och projekterar högtalarutrustning och videoprojektorer. Om ni saknar hörslinga eller ljudanläggning, även portabelt, så lämnar vi en offert.

Kontakta oss för mer information och bokning: skicka ett mail till bertil@horslingan.se eller ring till oss på 0736 - 260806

Installation av hörslinga