En bra ljudmiljö är viktig - beställ en akustikmätning

Vi utför akustikmätning i lokaler och lämnar förslag på förbättrande åtgärder för att uppnå Svensk Standards rekommendationer.

I akustikmätningen ingår mätning av: Efterklangstid T20, taluppfattbarhet C50, ljudnivån dB(A) och dB(C) på fasta installationer, såsom ventilation, datorer och projektorer, samt mätning (LUX) och bedömning av lokalens belysning. 

I en bra ljudmiljö är det lättare att tillgodogöra sig undervisningen. Kontakta oss för mer information.

Roger Table Mic II computer
Roger Table Mic II computer